Leiderschap in het tijdperk van AI

De evolutie van de CEO

In een tijdperk waarin technologie en kunstmatige intelligentie (AI) bedrijven en industrieën transformeren, ondergaat de rol van de CEO een diepgaande verandering. Hoe kunnen CEO’s AI strategisch omarmen?

Eén van de meest cruciale vaardigheden voor CEO’s in een door AI gedomineerde wereld is begrip van de relevante technologieën en hun toepassingen. Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson, auteurs van The Second Machine Age, betogen dat leiders die bedreven zijn in het begrijpen van AI beter in staat zijn om de impact ervan op hun bedrijf te beoordelen en strategische beslissingen te nemen. De mogelijkheid om AI-concepten en toepassingen te begrijpen, stelt CEO’s in staat om realistische verwachtingen te stellen en te identificeren hoe AI hun bedrijfsmodel, processen en concurrentiepositie kan versterken.

Bijblijven

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar de eerste stap om trends in AI succesvol te beheren, is om ze bij te houden. De veranderingen gaan snel. Dat kan moeilijk te zien zijn in tekstformaat, maar zoals journalist Casey Newton benadrukt, maken AI-beeldgeneratoren duidelijk hoe snel de vooruitgang is gegaan: in slechts één jaar zijn deze tools overgegaan van het produceren van vage beelden van mensen met te veel vingers naar het nauwkeurig nabootsen van individuele artistieke stijlen met fijnmazige details.

Veel nadruk wordt gelegd op het hoge niveau van aanpassingsvermogen dat nodig is om door de overgang naar AI te navigeren. In zijn boek Hit Refresh benadrukt Microsoft CEO Satya Nadella het belang van voortdurende aanpassing aan veranderende technologische landschappen. Dat mag waar zijn voor Microsoft, maar voor veel CEO’s is dit het paard achter de wagen spannen. Als een leider adaptief wil zijn, moet de eerste vraag zijn “zich aanpassen aan wat?”

Voordat leiders veranderingen met breed organisatorische gevolgen implementeren, moeten ze een degelijke kennis van dat onderwerp ontwikkelen. Hoewel gegevens over de effecten van managementhypes nog moeilijk te verkrijgen zijn, geloven veel wetenschappers dat ongeïnformeerde verandering omwille van de verandering slecht kan zijn voor organisaties.

Eric Abrahamson van de Columbia Business School, die zijn carrière heeft gewijd aan het bestuderen van managementhypes en modetrends, heeft bewijs gevonden dat bedrijven vaak nieuwe technieken om symbolische redenen overnemen en dat deze nieuwe technieken weinig effect kunnen hebben op de bedrijfsprestaties. Daarom moeten CEO’s goed nadenken over welke technieken ze aannemen en waarom ze dat doen.

Mens versus Machine

Naast het ontwikkelen van begrip van wat AI kan doen, moeten leiders ook begrijpen wat het niet kan doen. Zoals collega Wenda Keijzer met Marco van Hurne bespreekt in het E-book Mens vs Machine,  kan AI bedrijfsprocessen efficiënter maken, bijvoorbeeld door recruiters te helpen snel cv’s te analyseren of op gegevens gebaseerde carrièreplannen voor kandidaten te creëren. Het kan echter empathie en menselijke interactie niet vervangen.

Een goede CEO zou al moeten weten waar de sterke en zwakke punten van zijn of haar organisatie liggen. De sleutelstap, naarmate AI meer gangbaar wordt, is begrijpen of het implementeren van AI-tools een positief of negatief effect zal hebben op deze rollen. Vooral als het gaat om contact met klanten, consumenten of potentiële werknemers, is er een aanzienlijke meerwaarde voor de nuance, empathie en contextuele begrip die een goede menselijke agent kan bieden.

Daarom is de derde cruciale leiderschapseigenschap in de context van AI het vermogen om een op de mens gerichte aanpak te handhaven en tegelijkertijd optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie. Een essentieel onderdeel van het vinden van de juiste balans is het ondersteunen van medewerkers bij het ontwikkelen van relevante AI-vaardigheden. Ed Hess benadrukt in zijn boek Learn or Die dat CEO’s moeten blijven investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden en het welzijn van hun medewerkers, inclusief het hen op de hoogte houden van technologische veranderingen. Leiders moeten in staat zijn om teams te inspireren, te begeleiden en te ondersteunen om de menselijke aspecten van bedrijfsvoering te behouden.

Leiderschap in het Tijdperk van AI

De invloed van AI zal de rol van CEO’s blijven veranderen. In de toekomst zullen executives van allerlei aard in staat zijn om meer op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen en te vertrouwen op AI-tools voor het verzamelen en analyseren van informatie. Maar ze zullen ook blijven werken aan de vaardigheden van hun menselijke collega’s, vooral als het gaat om communicatie en interpersoonlijke betrokkenheid.

Samengevat, de CEO van vandaag moet AI begrijpen, zich aanpassen en een op de mens gerichte aanpak handhaven. Ze moeten fouten vermijden door realistische verwachtingen te hebben en bereid te zijn risico’s te nemen. In een wereld waar technologie steeds prominenter wordt, zullen deze leiderschapsvaardigheden cruciaal zijn voor het succes van CEO’s en hun organisaties.

Career Openers Executive Search heeft veel expertise op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Lees hier onze meest gelezen blog 2023 over leiderschap in private equity portfolio bedrijven. 

Lees ook

Gerelateerde artikelen
Blog

Hoe innoveert een familiebedrijf?

Career Openers Executive Search bemiddelt regelmatig in posities binnen familiebedrijven. In dit blog delen we graag een aantal verrassende inzichten over het innovatieve familiebedrijf. Stel je een familiebedrijf voor.. Waarschijnlijk zie je iets traditioneels voor je, producten met de hand vervaardigd volgens ambachtelijke vaardigheden die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Misschien lijkt het op…