Privacyverklaring

Privacyverklaring

Career Openers Executive Search B.V.

Career Openers Executive Search B.V. (hierna “Career Openers”), gevestigd aan de Grote Bickersstraat 74-78 te (1013 KS) Amsterdam, hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en kandidaten. Career Openers zorgt er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens aan Career Openers te verstrekken (via de website, mail of anderszins) gaat u er mee akkoord dat Career Openers uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring verwerkt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Career Openers in verband met de diensten die zij aanbiedt. Deze Privacyverklaring maakt deel uit van het Privacybeleid van Career Openers. Meer informatie over Career Openers is te vinden op www.careeropeners.nl.

 • Instemming: voordat Career Openers uw gegevens verwerkt vraagt zij uw toestemming hiervoor.
 • Uitvoeren overeenkomst: het aangaan en/of uitvoeren van een contract.
 • Gerechtvaardigd belang van Career Openers om (beperkte) marketing activiteiten uit te voeren.

Career Openers zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw instemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we instemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Uitvoeren overeenkomst

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • Uw belangstelling voor of verzoek tot invulling van een vacature vastleggen.
 • Een overeenkomst met u sluiten en uitvoeren.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

Risico’s verkleinen

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:

 • Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.

Wet- en regelgeving

Career Openers handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

 • Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
 • Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening)
In deze Privacyverklaring betekent uw “persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, CV, profielfoto, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie betreffen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • contact met u op te nemen over vacatures die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder van onze diensten gebruik heeft gemaakt en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere diensten en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving.
 • vacatures voor te stellen die voor u wellicht interessant zijn – u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons.
 • te reageren op uw vragen of opmerkingen.
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en agenten op een ‘need-to-know’ basis.
U hebt het recht ons te melden dat:

 • u niet meer door ons wilt worden benaderd
 • u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
 • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op deze contactlink op de Career Openers-site waarop u werd doorverwezen naar deze Privacyverklaring.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op www.careeropeners.nl te plaatsen. Wij brengen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele relevante wijziging. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.