Blog

Drie succesfactoren voor het leidinggeven aan grote teams

Career Openers Executive Search

Aan welke knoppen moet een leider draaien om grotere groepen medewerkers mee te krijgen? Wij bekeken de laatste literatuur over dit onderwerp en kwamen uit op drie succesfactoren voor het leidinggeven aan grote teams: metakennis, team reflexiviteit en diversity mindset. Begrippen uit de wetenschap, maar zeer belangrijk voor de praktijk van leiders. In onze vorige blog gingen we in op het belang van het eerste thema: metakennis. De andere twee zijn het onderwerp van deze blog.

Team reflexiviteit

Team reflexiviteit is de mate waarin teamleden openlijk reflecteren en communiceren over de doelen, strategieën en processen van de groep, en deze aanpassen naar de omstandigheden. Strategieën gaan dan bijvoorbeeld over de manier hoe men besluiten neemt. Processen heeft betrekking op de manier waarop gecommuniceerd wordt. Team reflexiviteit leidt tot betere beslissingen.

Voorbeelden:

  • Direct en indirect reports trainen in het gericht evalueren van doelen, processen en uitkomsten.
  • Medewerkers laten reflecteren op doelen. Bijvoorbeeld: Is het doel nog wel passend, duidelijk en specifiek?
  • Teamleden zelfkritisch op hun eigen ontwikkeling en motivatie laten reflecteren.

Diversity mindset

Wie is er tegenwoordig niet met diversiteit bezig? Onderzoekers zijn niet altijd eenduidig positief over diversiteit. Er zijn voordelen: Bijvoorbeeld een rijker scala aan perspectieven. Maar ook nadelen: Het ontstaan van subgroepen is er bijvoorbeeld één van. Men is het er echter over eens dat als diversiteit op de juiste manier aandacht krijgt het tot een betere performance leidt. Maar hoe dan?

In het bijzonder zouden leiders een diversity mindset moeten stimuleren. Dat wil zeggen: stimuleren dat mensen een positieve attitude ontwikkelen over diversiteit. Dit maakt het gemakkelijker voor mensen om informatie uit te wisselen en elkaar, ondanks potentieel verschillende inzichten, beter te begrijpen. Daarbij is het belangrijk om consensus te creëren over doelen en taken en om een ‘wij’ gevoel te stimuleren. Niet altijd makkelijk, want wederzijds begrip in een divers team is lang niet vanzelfsprekend. Tegelijk is de beloning groot, want als leiders een diversity mindset kunnen bouwen zal dat er dus toe leiden dat er betere beslissingen worden genomen.

Het leidinggeven aan grotere (en meer diverse) groepen

Leiders hebben naast hun interpersoonlijke en besluitvormende rol, een informationele rol. Deze rol wordt aanzienlijk complexer als je leiding geeft aan grotere (en meer diverse) groepen. Metakennis coördineren, reflexieve teams bouwen en een diversity mindset ontwikkelen zijn wetenschappelijk bewezen tools om de informationele rol vorm te geven.

Meer weten?

Lees ook

Gerelateerde artikelen
Blog

De impact van fysieke aantrekkelijkheid en sociale klasse

Wie vindt discriminatie op de arbeidsmarkt nou positief? Juist, niemand. En om dit tegen te gaan is er dan ook veel aandacht voor. Omdat er geen enkel verband is tussen iemands competenties en diens geslacht of etniciteit, is er vooral relatief veel aandacht voor discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Er zijn echter ook andere…