Blog

Sinds 1998 een trusted advisor voor kandidaten

Blog

Drie succesfactoren voor het leidinggeven aan grote teams

Aan welke knoppen moet een leider draaien om grotere groepen medewerkers mee te krijgen? Wij bekeken de laatste literatuur over dit onderwerp en kwamen uit op drie waardevolle thema’s: metakennis, team reflexiviteit en diversity mindset. Begrippen uit de wetenschap, maar zeer belangrijk voor de praktijk van leiders. In onze vorige blog gingen we in op…

Blog

Eerst Leiderschaps- dan pas loopbaanontwikkeling

Carrièremogelijkheden van managers zijn mede afhankelijk van hun leiderschapsontwikkeling. Heb je je op belangrijke punten te weinig ontwikkeld, dan worden je kansen kleiner. Tegelijkertijd kan een nieuwe baan ook drijvend zijn voor de eigen leiderschapsontwikkeling.  Dit is namelijk bepalend voor het type ervaringen dat men opdoet. Ons advies is: zet je leiderschapsontwikkeling en niet je…

Blog

Lelijke dubbeltjes & Knappe Kwartjes

Wie vindt discriminatie op de arbeidsmarkt nou positief? Juist, niemand. En om dit tegen te gaan is er dan ook veel aandacht voor. Omdat er geen enkel verband is tussen iemands competenties en diens geslacht of etniciteit, is er vooral relatief veel aandacht voor discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Er zijn echter ook andere…