Blog

Sinds 1998 een trusted advisor voor kandidaten

Blog

De impact van fysieke aantrekkelijkheid en sociale klasse

Wie vindt discriminatie op de arbeidsmarkt nou positief? Juist, niemand. En om dit tegen te gaan is er dan ook veel aandacht voor. Omdat er geen enkel verband is tussen iemands competenties en diens geslacht of etniciteit, is er vooral relatief veel aandacht voor discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Er zijn echter ook andere…

Blog

Drie succesfactoren voor het leidinggeven aan grote teams

Aan welke knoppen moet een leider draaien om grotere groepen medewerkers mee te krijgen? Wij bekeken de laatste literatuur over dit onderwerp en kwamen uit op drie succesfactoren voor het leidinggeven aan grote teams: metakennis, team reflexiviteit en diversity mindset. Begrippen uit de wetenschap, maar zeer belangrijk voor de praktijk van leiders. In onze vorige…