Onze Talent Grid

CAREER OPENERS EXECUTIVE SEARCH

Succesvolle leiders zijn schaars

Een leider (in spé) herkennen is een lastige opgave. Welke gedragskenmerken maken een leider nou écht succesvol? Hoe onderscheidt hij of zij zich van anderen? Zoeken naar een talentvolle leider is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Succesvolle leiders zijn schaars. Het is dan ook niet voor niets dat dit één van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen is in de managementliteratuur.

Op basis van onze jarenlange ervaring in de praktijk en onderzoek onder directeuren HRM en managers management development bij grote ondernemingen, ontwikkelden we daarom de Talent Grid (waar we eerder over publiceerden in o.a. ‘De Gids voor Personeelsmanagement’, Met de Talent Grid naar de top, Rainier Beelen & Niels Willemsen, 2009, nr.5). Een toegankelijk en simpel model dat het mogelijk maakt te communiceren in één ‘taal’ over het ingewikkelde vraagstuk van managementkwaliteiten. Het model is hanteerbaar voor zowel professionals als leidinggevenden bij de selectie, en het beoordelen en ontwikkelen van talent. In de Talent Grid wordt duidelijk welke competenties belangrijk zijn voor succesvol leiderschap in organisaties.

Uit ons onderzoek blijkt dat een goede leider twee dimensies moet kunnen combineren. Namelijk het vermogen om vanuit een eigen visie doelen te stellen en te willen bereiken, gecombineerd met de kundigheid om het bereiken van die doelen sociaal intelligent te sturen. Een goede leider moet dus een ‘challenger’ zijn en hij/zij moet ‘organisatiesensitief’ zijn.


Als deze twee dimensies gekruist worden tot een assenstelsel, ontstaat er een grid met vier verschillende gedragstypologieën.

Alle vier de ideaaltypen (facilitator, innovator, asset en competitor) hebben hun eigen waarde, toch blijkt uit ons onderzoek dat de ‘innovator’ de echt succesvolle leider is. Deze zijn statistisch gezien in de minderheid. De Talent Grid combineert namelijk twee dimensies die niet zo snel te verenigen zijn.

Mensen die van nature ‘challengers’ zijn en hun omgeving uitdagen, scoren niet vanzelfsprekend hoog op het vermogen om goed sensitief met anderen om te gaan. Mensen die juist wel een groot gevoel hebben voor onderlinge verhoudingen en daar ook goed op kunnen acteren, zijn over het algemeen geen dominante mensen die zaken naar hun hand willen zetten.

“Alle vier de ideaaltypen hebben hun eigen waarde, toch blijkt uit ons onderzoek dat de ‘innovator’ de echt succesvolle leider is.”

Het herkennen van de innovator is daarom van groot belang. Ook bekend zijn met de drie andere typen uit de Talent Grid is waardevol. Elk type heeft eigen kwaliteiten die van invloed zijn op de mate waarin een persoon geschikt is voor de desbetreffende functie, de doelstellingen die gerealiseerd moeten worden en de specifieke organisatie.