Category Manager Inkoop ICT

UWV

 • Amsterdam
 • Inkoop (NFR)
 • 7 - 12 jaar

Interview

Over de functie

Anjo Schuiling, Category Manager Inkoop ICT:

“Inkoop bij UWV betekent dat er, gegeven de beschikbare budgetten, zoveel mogelijk waarde wordt gecreëerd voor elke uit te geven Euro. Ons werk heeft een grote maatschappelijke relevantie. Uiteindelijk  werken  wij  hier met publieksgelden, ik vind het belangrijk dat wij ons dat goed realiseren. Waar we naar toe moeten  is commerciëler, en klantgerichter denken en  handelen."

“We werken met twee Category Managers op één categorie. Dat zorgt dat we als leiders van deze categorie een partner in crime hebben en samen meer kunnen bereiken dan alleen, maar we moeten continu goed met elkaar afstemmen en blind vertrouwen ontwikkelen. De focus van mijn nieuwe collega ligt bij het zorgen dat de plannen inhoudelijk goed uitgevoerd worden. Voor alle strategische inkooptrajecten worden stuurgroepen opgesteld om tot een optimaal inkoopresultaat te komen, de nieuwe Category Manager neemt deel aan die stuurgroepen. Dat is leuk, want het geeft veel diversiteit aan het werk. De inkooptrajecten zijn heel divers van aard, de ene keer gaat het over inkopen van nieuwe telefonieabonnementen de andere keer over de toekomst van security software."

“De nieuwe Category Manager is goed bekend met inkopen en heeft kennis van ICT. Ten opzichte van de opdrachtgevers moet je minimaal op gelijk niveau kunnen spreken over de ICT-gerelateerde inhoud en uitblinken op kennis over inkooptrajecten en Europees aanbesteden. Om in deze rol te kunnen slagen moet je beschikken over een hoge mate van organisatiesensitiviteit, tevens beschik je over politieke voelsprieten. De complexe organisatie en de centrale rol die je inneemt zorgt dat je zal groeien op leiderschap, met name in het aanvoelen van gevoelens en behoeften van collega’s en het creëren van draagvlak. Door continu in verbinding te staan met de business ligt er ook een kans om te groeien in het sturen van processen. Een succesvolle kandidaat heeft veel mogelijkheden tot doorgroei binnen UWV. Bovendien is binnen UWV is bovengemiddeld veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei.”

Het profiel

Wat je gaat doen

De Category Manager draagt op strategisch niveau bij aan de doelstellingen van UWV en de ICT organisatie in het bijzonder. Hij/zij is verantwoordelijk voor een organisatie breed proces, gebaseerd op een overkoepelende inkoopstrategie, dat gericht is op een geaccepteerd raamwerk om alle inkoopuitgaven op een gedefinieerde en goed ondersteunde wijze te managen. Door de bestaande taakverdeling tussen de twee Category Managers ligt de nadruk op specifieke onderdelen van het werk. Dit betekent het vertegenwoordigen van inkoop binnen de diverse ICT inkooptrajecten en het informeren van opdrachtgevers over de inkooptrajecten. Dit gebeurt door deel te nemen aan stuurgroepen van complexe aanbestedingen van strategische aard en de inkoopadviseurs inhoudelijk te coachen tijdens de trajecten. (De andere Category Manager zal zich meer op generieke zaken richten zoals het opstellen van planningen en het leiding geven aan de Inkoopadviseurs.) De grootste uitdaging is het adviseren van opdrachtgevers zodat zij goed specificeren wat ze willen aankopen.

Opleiding en ervaring 

 • Minimaal WO/HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring met begeleiden van (complexe) inkooptrajecten;
 • Kennis van de regelgeving rond Europese aanbesteding;
 • Kennis en ervaring met betrekking tot ICT;
 • Leidinggevende ervaring is een pré;
 • Inkoopopleiding is een pré.

Competenties 

 • Ondernemerschap; het zien van kansen in de markt voor bestaande en nieuwe producten en verantwoorde risico’s durven aangaan om een zakelijk voordeel te behalen.
 • Organisatiesensitiviteit; het onderkennen van de gevolgen van de eigen beslissingen of activiteiten voor de organisatie, zich kunnen inleven in de verhoudingen binnen de organisatie. Inlevingsvermogen om bijvoorbeeld de emoties, verlangens en prioriteiten van teamleden en andere stakeholders effectief te kunnen aanvoelen en tijdig op te acteren.
 • Overtuigingskracht; het vermogen om anderen mee te krijgen voor een bepaalde mening of gedrag, door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode;
 • Onderhandelen: het effectief communiceren in onderhandelingssituaties, leidend tot overeenstemming en acceptatie bij beide partijen.
 • Leiderschap; het eigen team kunnen inspireren, maar ook een visie bij stakeholders kunnen uiteenzetten en zo een gewaardeerde gesprekspartner zijn op directieniveau.
 • Creativiteit; zoeken naar vernieuwing en inbrengen van nieuwe ideeën of nieuwe werkwijzen om problemen op te lossen.

Checklist

2 redenen waarom de baan bij jou past
 • Ik werk graag aan complexe inkooptrajecten met grote belangen
 • Ik zoek creatieve oplossingen

Checklist

2 redenen waarom de baan niet bij jou past
 • Draagvlak creëren vind ik moeilijk
 • Ik werk liever niet aan Europese aanbestedingen

Het proces

Hoe gaan we samen aan de slag?
 • Aanmelden

  Stuur ons jouw cv en korte motivatie.

 • Telefonische kennismaking

  Licht toe waar jij staat in jouw carrière en wat jouw ambities en loopbaanwensen zijn.

 • Assessment + Persoonlijk gesprek

  Voer het online assessment uit en bespreek jouw drijfveren, geboekte resultaten, competenties en ontwikkelpunten.

 • Introductie

  Voer gesprekken bij de opdrachtgever.

Interview quote

UWV

"Je draagt in deze rol bij aan belangrijke processen van UWV en je bent daarmee zichtbaar actief op strategisch niveau in een grote organisatie."

Anjo Schuiling, Category Manager Inkoop ICT

Solliciteren

Enthousiast over deze baan?
1 Gegevens
2 Werk
3 CV
Jouw contactpersoon