Blog

Corona heeft geen invloed op 'War on Talent'

Door Wenda Keijzer - Managing Consultant Career Openers Young Executives

Ook wij hielden natuurlijk half maart even onze adem in. Gedurende de lockdown vroegen we ons aan de keukentafel huiverig af of onze klanten nog zouden blijven bellen voor toptalent. Sinds een paar weken rinkelt de telefoon echter weer. Een hiring manager binnen een corporate start-up vatte vorige week goed samen waarom dat eigenlijk niet meer dan logisch is: ‘Hiring toptalent is a necessity to enable our growth. This candidate needs to be smarter than us’.

2020 begon met een gespannen arbeidsmarkt, historisch lage werkloosheidscijfers en hoge vacaturevolumes. Enkele maanden later houdt de coronapandemie ons volledig in zijn greep. Het ‘nieuwe normaal’ kent veel onzekerheden maar we hebben ook veel nieuwe ervaringen. Zo gaf een Marketing Directeur die ik in april mocht bemiddelen me onlangs enthousiast terug dat hij nog nooit zo snel zijn nieuwe collega’s had leren kennen door de soms erg persoonlijke inkijk in hun thuissituaties. Wat me opvalt in alle gesprekken is dat iedereen vooruitkijkt en zich natuurlijk voorbereidt op de fase van ‘recovery’, zeker nu de corona maatregelen wat lijken te versoepelen. En in tegenstelling tot wat je zou verwachten zijn bedrijven weer bezig met het onderwerp talent en zijn er vacatures voor talent.

Corona accelereert ontwikkelingen

De arbeidsmarkt was voor corona gespannen, omdat organisaties zich realiseerden dat snel en wendbaar meebewegen een voorwaarde voor overleven was. Hiervoor is toptalent een noodzaak. Wanneer je succesvolle managers vraagt wat het geheim achter hun succes was, is het antwoord vaak dat zij in staat waren om ‘the right people on the bus’ te verzamelen.

Zouden ze nu een ander antwoord geven? Natuurlijk niet. Ze geven aan dat meebewegen en veranderen meer dan ooit van belang is. De digitalisering binnen organisaties heeft een sprong genomen en het consumentengedrag is tijdens corona sterk veranderd. Organisaties worden dus eigenlijk nóg afhankelijker van talent op A-posities (banen met strategische impact). Een directeur van een mid-market bedrijf vertelde me vorige week dat juist dit besef voor hem aanleiding was om nu echt door te pakken met een reorganisatie van een afdeling met veel A-posities.

Toptalent laat zich niet afleiden door corona

Je zou misschien denken dat met de huidige economische krimp talent wat gemakkelijker te vinden is. ‘Toptalent’ is echter bovengemiddeld kritisch, en kijkt juist nu onder andere goed naar de cultuur en stabiliteit van organisaties. Een onzorgvuldig doorgevoerde reorganisatie van de eerdergenoemde afdeling kan hierdoor ook verkeerd uitpakken. De beste kandidaten oriënteren zich daarnaast op een nieuwe stap ongeacht de economische outlook. Dat horen we terug als we spreken met kandidaten die we bemiddeld hebben tijdens de kredietcrisis in 2008 en ook nu zien we dat weer.

Het ontwikkelen van een toptalent mindset

Ook voor corona bleef ik bij de invulling van A-posities pleiten voor een aanpak met een toptalent mindset. Ik merkte dat klanten soms de neiging hadden te snel tevreden te zijn. Er waren immers te weinig willing & able kandidaten voor een positie. Van een echte selectie was niet altijd sprake.

Inmiddels zien we dat organisaties voorzichtig weer kandidaten gaan zoeken voor hun A-posities. De kennis en vaardigheden om toptalent te selecteren en binnen te halen is alleen maar belangrijker geworden. De hoeveelheid beschikbare kandidaten zal immers veel groter zijn. Benieuwd hoe wij HR-professionals en hiring managers kunnen helpen om een toptalent mindset te ontwikkelen? Bel ons. We spreken er graag met je over.

Lees ook

Gerelateerde artikelen
Blog

Blog: Authentieke leiders selecteren

Onderzoek laat zien dat mensen in organisaties steeds vaker voor ‘een persoon’, in plaats van voor ‘een bedrijf’ werken. Voor het behoud van talent is de persoonlijke relatie met leiders dus een steeds belangrijkere factor. Dit zet de rol van leiders, en dan met name de mate waarin zij authentiek zijn in de spotlight. Wat…

Blog

Blog: New to the family?

New to the family? In Nederland zijn familiebedrijven goed voor dertig procent van de banen en steeds vaker wordt een loopbaanstap richting een familiebedrijf overwogen. De inspirerende geschiedenis, de sterke, bedrijfscultuur, en het feit dat het vaak wat kleinere bedrijven zijn, zijn o.a. redenen dat management- en directierollen binnen familiebedrijven gewild zijn. Echter, het succes…