Case

Head of Digital & Innovation Ridder

door Bart Dietz (Managing Partner)

Wat men wilde

Ridder is een familiebedrijf met een traditie in de verkoop van producten aan kassen en indoor farms. Gedreven door hun strategische doel: ‘de autonome kas’ (een kas op afstand bestuurd), besloot men een nieuwe positie te creëren om de hiervoor noodzakelijke digitale disruptie van de organisatie te leiden: Head of Digital & Innovation. Career Openers werd gevraagd de werving te verzorgen. Lees hoe we Ridder adviseerden.

Wat wij deden

We voerden een degelijk search traject uit. Verdiepte ons in de bedrijfsstrategie mede gebruik makend van eerdere klantcases in digitale transformatie. Vervolgens deden we diepte interviews met de voltallige directie, aangevuld met site-visits aan de productielocatie om de bedrijfscultuur te ervaren. Na een job analyse hielpen we de nieuwe rol  te ontwerpen en werkten we toe naar het ‘ideaalprofiel’ van de kandidaat: een combinatie van een digitale expert en iemand die leiding kan geven aan organisatieverandering en innovatie. Gebaseerd op onze kennis van loopbaanwensen in de relevante arbeidsmarkt, waar kandidaten sterk letten op de intensiteit van digitale ambities en financiële budgetten, adviseerden we Ridder in een passende propositie die ze aan kandidaten konden bieden -van functietitel tot aan verantwoordelijkheden en arbeidsvoorwaarden-. Door deze intensieve samenwerking kon Career Openers een effectieve ambassadeur zijn voor Ridder op deze competitieve arbeidsmarkt.

Wat we bereikten

Discussies die wij mede intern faciliteerden hebben geleid tot een diepgaand en scherp inzicht en interne consensus over de rol. Het met kandidaten kunnen delen van diepgaande inzichten zoals over het draagvlak onder de directie voor de digitale ambities en financiële aspecten bleek erg effectief. Het terugkoppelen van relevante feedback uit de arbeidsmarkt was ook cruciaal in het proces. Toen we merkten dat dat in de werving zou helpen organiseerden we bijvoorbeeld ‘koffie met de CEO’ sessies voor een select aantal potentiële kandidaten onbekend met de sector en met Ridder. Ook voor de uiteindelijke bemiddelde kandidaat (zie link) was Ridder een onbekend bedrijf.

Wat ze zeiden

Ridder: “We zijn heel tevreden. We ervaarden een positief-kritische houding en betekenisvol advies. Het proces met Career Openers heeft ons uiteindelijk voorwaarts geholpen in onze digitale ambities als bedrijf.